آشنایی با مفاهیم ،تعاریف اولیه و بررسی مقررات مربوط به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان2-1 - حسابداری نوین پرداز

حسابداری نوین پرداز

آشنایی با مفاهیم ،تعاریف اولیه و بررسی مقررات مربوط به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان2-1

در آموزش های شماره 1 قسمت اول به تعریف سامانه مودیان، تغییرات سیستم مالیات ستانی از روش قدیم به روش جدید طبق قانون پایانه های فروشگاهی و در پایان هم تغییرات حوزه ارزش افزوده را بررسی کردیم در این مقاله در ادامه به بررسی ماده های مهم این قانون، مشوق ها و جرائم عدم اجرای صحیح این قانون می پردازیم.

در انتهای مقاله ویدیو کامل این آموزش را میتوانید مشاهده کنید

6 1 min قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

جمع صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی در هر دوره مالیاتی نمی تواند بیشتر از سه برابر فروش اظهار شده وی در دوره مشابه سال قبل، که مالیات آن به سازمان پرداخت شده یا ترتیب پرداخت آن داده شده است، باشد.

جمع صورتحساب های الکترونیکی صادر شده در هر دوره مالیاتی برای واحدهای جدید تاسیس یا واحدهای فاقد سابقه مالیاتی نمی تواند بیش از سه برابر معافیت سالانه موضوع ماده 101 قانون مالیات های مستقیم باشد صدور صورت حساب الکترونیکی بیش از حد مجاز مقرر در این ماده برای کلیه مودیان منوط به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده متعلقه یا تعیین ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی یا ارائه تضامین کافی خواهد بود، در غیر این صورت به صورت حساب الکترونیکی صادر شده اعتبار مالیاتی تعلق نمی گیرد.

توجه: میزان اعتبار لحاظ شده برای خریداران و فروشندگان کالا و خدمات بعد تصویب لایحه تسهیل مجلس شورای اسلامی طبق ماده 6 قانون سامانه مودیان از 3 برابر به 5 برابر افزایش یافت.

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان تهیه می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد. آیین نامه مذکور باید به گونه ای تنظیم شود که راه اندازی کسب و کارهای جدید و فعالیت بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجه نشده و در عین حال، مانع شکل گیری مودیان صوری در نظام مالیاتی کشور شود.

7 1 min قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مؤدیان به منزله ثبت آنها در سامانه فهرست معاملات موضوع ماده (169) قانون مالیات های مستقیم است و فروشنده و خریدار تکلیف اضافی در این مورد نخواهند داشت.

توجه : با توجه به تصویب لایحه تسهیل بهتر است امسال و سال بعد را در دو جبهه خدمت کنید!  اما گزارش های معاملات فصلی و اظهار نامه ارزش افزوده را در تاریخ مشخص شده تکمیل و اظهار کنید. در این شرایط می توانید از سامانه مودیان نیز برای بروزرسانی و توانمندسازی خود استفاده کنید.

ضمنا در حال حاضر امکان تهیه اظهارنامه پیش فرض ارزش افزوده توسط سازمان مالیاتی و اصلاح آن توسط مودی نیز از این پس به سامانه مودیان اضافه شده است.

پیش بینی می شود که از سال 1404 ، سامانه گزارشات فصلی (ماده 169) بصورت مجزا وجود نداشته و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هم از سایت قدیم خودش به آدرس evat.ir بصورت مستقیم در کار نباشد و مودی باید در سامانه مودیان اقدام به ثبت اظهارنامه ارزش افزوده کند.

8 1 min قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

مؤدیانی که از ثبت نام در سامانه مؤدیان خودداری کنند و نیز خرده فروشی ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف کننده نهائی ارتباط دارند، در صورتی که از پایانه فروشگاهی استفاده نکنند، مشمول امتیاز مذکور در ماده (4) این قانون نمی باشند. سازمان موظف است معادل مالیات متعلق به فروش مؤدیان موضوع این ماده را به هر طریق ممکن از جمله مراجعه به محل های فعالیت و رسیدگی به دفاتر، اسناد و مدارک آنان (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) یا هرگونه مدارک و قرائنی که به دست می آورد، تعیین و مطالبه کند.

در تعیین مالیات متعلق به این مؤدیان، هیچ گونه اعتبار مالیاتی برای خریدهای آنان منظور نخواهد شد. مؤدیان مزبور، در صورت اعتراض به میزان فروش اعلام شده توسط سازمان، می توانند با ارائه اسناد و مدارک مثبته به مراجع دادرسی مالیاتی مراجعه کنند.

تبصره – در صورتی که مؤدی موضوع این ماده قبل یا حین دادرسی به عضویت سامانه مؤدیان درآید، سازمان موظف است اعتبار مالیاتی وی را مطابق اعلام سامانه مؤدیان پذیرفته و از بدهی مالیاتی او کسر کند.

Picture5 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
9 1 min قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

در صورتی که مؤدی، برخی از فعالیت ها و یا معاملات خود را کتمان کند، یا از صدور صورتحساب های خود ازطریق سامانه مودیان خودداری کرده یا در ثبت قیمت با مقدار فروش مرتکب کم اظهاری یا بیش اظهاری شده باشد، سازمان موظف است موارد تخلف مؤدی را از طریق سامانه مؤدیان به اطلاع وی برساند. در صورتی که مؤدی موارد مزبور را پذیرفته و آنها را در کارپوشه خود در سامانه مؤدیان ثبت یا صلاح کند، صرفا مشمول جریمه های موضوع ماده (22) این قانون خواهد شد.

در صورتی که مؤدی، آن موارد را نپذیرفته و از ثبت یا اصلاح آنها در سامانه مؤدیان امتناع کند، سازمان مراتب تخلف مؤدی را با اسناد و مدارک مثبته به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می دهد. در صورت تأیید تخلف توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی، سازمان می تواند با مراجعه به مؤدی یا مطالبه دفاتر و اسناد او، نسبت به حسابرسی دوره های مالیاتی سال تخلف اقدام نماید. علاوه بر این، مؤدی متخلف مشمول جریمه های موضوع ماده (22) این قانون خواهد بود.

10 1 min قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

اشخاص مشمول مکلفند شماره حساب یا حساب های بانکی و شناسه یکتای یا درگاه های پرداخت الکترونیکی مورد (Pos) دستگاه های کارتخوان بانکی استفاده برای فعالیت شغلی خود را به سازمان اعلام کنند.

تبصره – در موارد استفاده از حساب بانکی یا دستگاه کارتخوان بانکی (pos) یا درگاه های پرداخت الکترونیکی جدید، اشخاص مشمول مکلفند اطلاعات آنها را بلافاصله از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان به سازمان اعلام کنند.

Picture5 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
11 1 min قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاه های اقتصادی، به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.

پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنش های انجام شده از طریق حساب های بانکی متصل به دستگاه های کارت خوان بانکی و نیز درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنش های بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضع 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت بر خط در اختیار سازمان قرار دهد.

تبصره – پس از انقضای موعد (گذشت زمان) مذکور در این ماده، اتصال (pos) دستگاه های کارتخوان بانکی و یا درگاه های پرداخت الکترونیکی که تعلق آنها به مؤدی معین توسط سازمان امور مالیاتی تأیید نشده باشد، به شبکه پرداخت بانکی کشور ممنوع است. بانک مرکزی و حسب مورد کلیه بانک ها و ارائه دهندگان خدمات پرداخت موظف هستند مشخصات بهره برداران کلیه دستگاه های کارتخوان بانکی و پایانه های پرداخت الکترونیکی را به سازمان اعلام کنند.

در صورت تخلف از حکم این ماده، مرتکبان به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شوند.

12 1 min قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

اشخاص مشمول مکلفند در صورتی که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی به دلیل بروز حادثه یا نقص فنی فراهم نباشد مراتب را تا پایان روز اداری بعد، از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان یا به هر طریق دیگری که سازمان اعلام می کند، حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند و تا زمان امکان پذیر شدن صدور صورتحساب الکترونیکی، فروش های خود را به ترتیبی که سازمان به موجب دستورالعملی مقرر می کند، ثبت و صورتحساب های صادره را به سازمان ارسال کنند.

13 1 min قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب و کار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام کنند.

تبصره – در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیر مترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنا می باشند.

14 1 min قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مؤدیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند.

قبول کردن اظهارنامه مالیاتی بدون بررسی

اگر مشمولان قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان تمامی مقررات قانون را رعایت کنند و اظهار نامه‌ی خود را بر مبنای اطلاعات مندرج در سامانه مودیان تنظیم و در مهلت تعیین شده به سازمان ارائه نمایند، سازمان باید از طریق انطباق با اطلاعات موجود در پایگاه داده راستی آزمایی کند و در صورت عدم مغایرت، اظهار نامه تسلیمی را بدون رسیدگی قبول کند.

Picture7 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

عدم نیاز به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسابداری

براساس ماده 20 قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مودیان در صورتی که مودی تمامی تکالیف مقرر در قانون ابلاغی را رعایت کند و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده نماید، در نتیجه مودی نیازی به ارائه دفاتر، اسناد و مدارک حسابداری را ندارد. البته سازمان‌ها مانند خلاصه پرونده پرسنلی که بایگانی می‌شود، اسناد و مدارک خود را هم جهت بررسی‌های آینده بایگانی می‌کنند.

Picture8 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

معرفی جرائم قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

Picture10 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

در فصل پنجم قانون پایانه‌های فروشگاهی وسامانه مودیان (Store Terminals And Tax System)، جرائمی به عنوان ضمانت‌های اجرائی، برای مودیانی که نسبت به اجرا و رعایت قانون ابلاغی اقدام نمی‌کنند در نظر گرفته شده است. جرائم مذکور در تصویر زیر آمده است:

جریمه صادر نکردن صورتحساب الکترونیکی

طبق ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورتی که مودی در سامانه مودیان ثبت نام کند اما نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام ننماید، مشمول جریمه‌ای به میزان 10 درصد فروش انجام شده از این طریق و یا 20 میلیون ریال (هر کدام که بیشتر باشد) می‌گردد.

جریمه عضو نشدن در سامانه مودیان

مشمولین قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، اگر نسبت به ثبت نام در سامانه مودیان اقدام نکنند، جریمه عدم ثبت نام در سامانه مودیان مالیاتی مشمول جریمه‌ای به میزان 10 درصد فروش انجام شده از این طریق و یا 20 میلیون ریال (هر کدام که بیشتر باشد) می‌گردند.

همچنین از کلیه معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم محروم می‌شوند.

جریمه اعلام نکردن شماره حساب های مربوط به واحد

واحد اقتصادی اگر نسبت به اعلام شماره حساب بانکی واحد اقتصادی که گردش مالی را با آن انجام می‌دهد، اقدام نکند، از کلیه معافیت‌ها، نرخ صفر و مشوق‌های مالیاتی قانون مالیات‌های مستقیم محروم شده و مشمول جریمه‌ای به میزان 10 درصد فروش انجام شده از این طریق و یا 20 میلیون ریال ‌(هر کدام که بیشتر باشد) می‌گردد.

جریمه تحویل ندادن صورتحساب چاپی به خریدار

طبق ماده 22 قانون پایانه‌های فروشگاه و سامانه مودیان، تحویل ندادن صورتحساب چاپی به خریدار توسط مودی جریمه‌ای برابر 2 درصد فروش انجام شده از این طریق و یا 20 میلیون ریال ‌(هر کدام که بیشتر باشد) در پی خواهد داشت.

جریمه رعایت نکردن ماده های 12، 13 و 14 قانون پایانه های فروشگاهی

در صورتی که احکام ماده 12، 13 و 14 قانون پایانه‌های فروشگاهی توسط مودی رعایت نگردد، طبق ماده 22 قانون پایانه-های فروشگاه و سامانه مودیان، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر می‌شود:

  • یک درصد فروش انجام شده از این طریق یا مبلغ ده میلیون ریال، هر کدام که بیشتر باشد.

معرفی تسهیلات قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

Picture9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

در متن قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان علاوه بر این‌که جرائمی به عنوان ضمانت اجرائی برای مودیان در نظر گرفته شده است، تسهیلاتی نیز برای مودیانی که مطابق قانون رفتار می‌کنند، در نظر گرفته شده است.

این تسهیلات برای اشخاص حقیقی، مصرف کنندگان و مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده، به شرح زیر است:

تسهیلات اشخاص حقیقی

اگر صاحبان مشاغل در پنج سال اول پس از استقرار سامانه مودیان، فروش خود را از طریق پایانه‌های فروشگاهی انجام بدهند و کالا و خدمات مورد نیاز خود را از واحد اقتصادی عضو سامانه تامین کنند، به میزان یک درصد مبلغ فروش یا 20 درصد مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مودی در هر دوره به سازمان پرداخت می‌کند(هر کدام کمتر باشد) و حداکثر به مبلغ 60 میلیون ریال، از مالیات بر ارزش افزوده وی کسر می‌شود.

نکته: اگر مودی طبق قانون، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نباشد، مبلغ یاد شده از مالیات عملکرد مودی در همان سال کم می­‌شود. همچنین میزان پاداش حداکثر برابر 50 درصد مالیات عملکرد ابرازی وی خواهد بود.

تسهیلات مصرف کنندگان

مصرف کننده‌نهایی که خریدهای خود را از فروشنده‌های مجهز به پایانه فروشگاهی انجام می‌دهد و به وسیله شبکه بانکی اقدام به پرداخت وجه خرید می‌نماید، از هر 10 صورتحساب الکترونیکی صادره توسط پایانه فروشگاهی، به صورت قرعه کشی یک صورتحساب انتخاب و دو برابر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده آن صورتحساب، به حساب بانکی وی واریز می‌شود.

تسهیلات مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده

مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده در صورتی که در سامانه مودیان ثبت نام و کلیه تکالیف قانونی خود را به درستی انجام بدهند، بدهی مالیات بر ارزش افزوده آن‌ها که مربوط به سال 1396 و قبل از آن است، با پیشنهاد سازمان و تایید وزیر امور اقتصاد و دارایی، قطعی شده و تمامی جریمه‌ها به مدت 3 سال تعلیق می‌گردد.

اگر در مدت تعلیق جریمه، مودی مرتکب تخلف ماده 9 قانون پایانه فروشگاهی گردد، ملزم به پرداخت تمام یا بخشی از جریمه تعلیق شده خواهد بود.

با توجه به الزام عضویت در سامانه مودیان برای اشخاص حقیقی از ابتدای زمستان 1402 ، توصیه ما این هست آخرین و بروزترین آموزش پایانه­‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را بطور مستمر و دقیق از بخش آموزش های سامانه مودیان سایت مالی شرکت نوین پرداز بصورت دقیق دنبال کنید،ضمنا برای تهیه افزونه ارتباط با سامانه مودیان و فعال سازی این ماژول مالیاتی می توانید در کوتاه ترین زمان ممکن با مراجعه به شرکت یا تماس با واحد فروش و پشتیبانی اقدام کنید و ارسال صورتحساب های خود در کمترین زمان ممکن انجام دهید.

آشنایی با مفاهیم ،تعاریف اولیه و بررسی مقررات مربوط به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نظرات:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا