حسابداری نوین پرداز

slid min
9.0 min
8.0 min
7.0 min
modiran
pakhsh
hesabdaran

اپلیکیشن اندرویـد نوین پـرداز با نام حسـابـیار منـاسب شرکت های بازرگـانی و پخش مویرگی که دارای چندین بازاریـاب و سیستـم فروش
پخش گرم یا سرد دارند که برای آنها کنترل مسیر بازاریاب و مسیربندی مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقــع این اپلیکیــشن
نسخه کوچکی از حسابــداری مرکــزی است که‌حتی مدیران یا حسابـــداران هم می‌توانند‌از امکانات آن بهره مند شوند.

اپلیکیشن اندرویـد نوین پـرداز با نام حسـابـیار منـاسب شرکت های بازرگـانی و پخش مویرگی که دارای چندین بازاریـاب و سیستـم فروش پخش گرم یا سرد دارند که برای آنها کنترل مسیر بازاریاب و مسیربندی مشتریان از اهمیت بالایی برخوردار است. در واقــع این اپلیکیــشن نسخه کوچکی از حسابــداری مرکــزی است که‌حتی مدیران یا حسابـــداران هم می‌توانند‌از امکانات آن بهره مند شوند.

factor
porsant
sanad
pardakht
factor
porsant
sanad
pardakht

ارتباط اپلیکیشن حسابیار با حسابــداری مرکزی نوین‌پرداز، باعث ثبت اسناد حسابداری مربوط به عملیات های بازاریابی از جمله:فاکتور فـروش، دریافت یا پرداخت و ثبــت حــق پورسانــت به صورت کاملا اتومات می‌شود.

phone

ویژگی های کاربردی

phone

عملیات ها

clipboard1 min
clipboard min

گزارش ها

clipboard min

مزیت های برتر

مزیت های برتر

2 1

فرم درخواست نسخه آزمایشی

پس از ثبت اطلاعات زیر، لینک دانلود در اختیار شما قرار خواهد گرفت

پیمایش به بالا