حسابداری نوین پرداز

CSR

سرویس تسهیل کننده

صدور امضاء دیجیتال
ویـژه سامـانه مؤدیـان

گواهی امضا دیجیتال CSR چیست ؟

گواهی امضا دیجیتال CSR یکی از عناصر اساسی در فرآیند تأیید هویت صاحب کلید و اعتبار آن در فعالیت های الکترونیکی می باشد. دریافت این گواهی در سال جاری (1402) توسط سازمان امور مالیاتی برای تمامی اشخاص حقوقی (شرکت های دولتی و غیر دولتی) و حقیقی (مشاغل گروه های 3 گانه) که نیاز به دریافت شناسه یکتا مالیاتی و ارسال صورتحساب های الکترونیک سامانه مودیان دارند، الزامی شده است.

گواهی امضا دیجیتال CSR در بحث مربوط به سامانه مودیان معمولاً شامل اطلاعاتی مانند نام شخص یا شرکت، شماره مالیاتی، سال مالی و شناسه شرکت و…می باشد.
اهمیت گواهی امضا دیجیتال یا امضا الکترونیکی CSR در بحث مالیاتی به دلیل اطمینان از صحت و صحت‌سنجی اطلاعات مالیاتی و پایبندی به قوانین و مقررات مالیاتی است.

طبق ماده 7 قانون تجارت الکترونیک که مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی می باشد” هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای دیجیتال مکفی است” و در قانون پایانه های فروشگاهی کلیه مؤدیان مالیاتی، مکلف هستند از طریق کارپوشه و امضا دیجیتال یا امضا الکترونیکی CSR و کد یکتای خودشان صورتحساب ها را به‌صورت الکترونیکی به سامانه مؤدیان ارسال نمایند که در غیر اینصورت مشمول جرائم ماده 22 و 24 و سایر مواد قانون پایانه های فروشگاهی می شوند.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

فرم درخواست آنلاین صدور گواهی امضا دیجیتال CSR:

نکات مهم:
- نام عمومی باید به لاتین و بدون فاصله ثبت گردد.
- عنوان رسمی شرکت باید درج گردد.
- شناسه/کدملی الزامی است.

سرویس تسهیل کننده صدور گواهی امضا دیجیتال CSR نوین پرداز :

گروه نرم افزاری نوین پرداز، به جهت تسهیل تولید فایل های مورد نیاز سامانه گواهی میانی عام و سامانه مودیان، سرویس تسهیل کننده ای برای صدور درخواست گواهی امضا دیجیتال CSR در کمتر از 1 دقیقه ایجاد کرده است، با توجه به اینکه مودیان مالیاتی محترم الزام دارند به ارسال صورت حساب ها به سامانه مودیان، تهیه فایل گواهی امضا دیجیتال یا همان گواهی امضا الکترونیکی CSR از سامانه گواهی عام الزامی می باشد.

این ابزار صرفا” جهت تسهیل تولید کلیدهای عمومی و اختصاصی و حذف پیچیدگی های استفاده از نرم افزار OpenSSL (راهنمای تولید فایل CSR با استفاده از نرم افزار OpenSSL) می باشد. ابزار حاضر صرفا” تسهیل کننده تولید فایل های مورد نیاز سامانه گواهی عام و سامانه مودیان می باشد و جهت ارسال اطلاعات به سامانه مودیان، امضای دیجیتال سامانه گواهی عام الزامی است. فایل CSR تولید شده دارای سه بخش میباشد که برای ارسال صورتحساب ها به سامانه مودیان به هر سه فایل نیاز دارید. لطفا هر سه فایل را ذخیره و نگهداری کنید. لازم به ذکر است پس از دریافت فایل های مربوطه جهت تکمیل ادامه روند تایید امضای دیجیتال مهر سازمانی به دفاتر اعلامی از سوی مرکز میانی عام مراجعه نمایید.

مقالات آموزشی ویژه سامانه مودیان:

در اولین گام نقشه راهی که در آموزش بخش مقدماتی آموزش های سامانه مودیان آکادمی نوین پرداز صحبت شد، قرار بر این شد به بررسی ...
جزئیات بیشتر
شما در انتهای این مقاله میتوانید کلیپ آموزشی بخش مقدمه را مشاهده کنید. طریقه تهیه، آشنایی و آموزش کار با افزونه ارتباط با سامانه مودیان ...
جزئیات بیشتر

صدور امضاء دیجیتال
ویـژه سامـانه مؤدیـان

سرویس تسهیل کننده

CSR

گواهی امضا دیجیتال CSR چیست ؟

گواهی امضا دیجیتال CSR یکی از عناصر اساسی در فرآیند تأیید هویت صاحب کلید و اعتبار آن در فعالیت های الکترونیکی می باشد. دریافت این گواهی در سال جاری (1402) توسط سازمان امور مالیاتی برای تمامی اشخاص حقوقی (شرکت های دولتی و غیر دولتی) و حقیقی (مشاغل گروه های 3 گانه) که نیاز به دریافت شناسه یکتا مالیاتی و ارسال صورتحساب های الکترونیک سامانه مودیان دارند، الزامی شده است.

گواهی امضا دیجیتال CSR در بحث مربوط به سامانه مودیان معمولاً شامل اطلاعاتی مانند نام شخص یا شرکت، شماره مالیاتی، سال مالی و شناسه شرکت و… می‌باشد.

اهمیت گواهی امضا دیجیتال یا امضا الکترونیکی CSR در بحث مالیاتی به دلیل اطمینان از صحت و صحت‌سنجی اطلاعات مالیاتی و پایبندی به قوانین و مقررات مالیاتی است.

طبق ماده 7 قانون تجارت الکترونیک که مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی می باشد” هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای دیجیتال مکفی است” و در قانون پایانه های فروشگاهی کلیه مؤدیان مالیاتی، مکلف هستند از طریق کارپوشه و امضا دیجیتال یا امضا الکترونیکی CSR و کد یکتای خودشان صورتحساب ها را به‌ صورت الکترونیکی به سامانه مؤدیان ارسال نمایند که در غیر اینصورت مشمول جرائم ماده 22 و 24 و سایر مواد قانون پایانه های فروشگاهی می‌شوند.

روز
ساعت
دقیقه
ثانیه

فرم درخواست آنلاین صدور گواهی امضا دیجیتال CSR:

نکات مهم:
- نام عمومی باید به لاتین و بدون فاصله ثبت گردد.
- عنوان رسمی شرکت باید درج گردد.
- شناسه/کدملی الزامی است.

سرویس تسهیل کننده صدور امضای دیجیتال CSR نوین پرداز

گروه نرم افزاری نوین پرداز، به جهت تسهیل تولید فایل های مورد نیاز سامانه گواهی میانی عام و سامانه مودیان، سرویس تسهیل کننده ای برای صدور درخواست گواهی امضا دیجیتال CSR در کمتر از 1 دقیقه ایجاد کرده است، با توجه به اینکه مودیان مالیاتی محترم الزام دارند به ارسال صورت حساب ها به سامانه مودیان، تهیه فایل گواهی امضا دیجیتال از سامانه گواهی عام الزامی می باشد.

این ابزار صرفا” جهت تسهیل تولید کلیدهای عمومی و اختصاصی و حذف پیچیدگی های استفاده از نرم افزار OpenSSL (راهنمای تولید فایل CSR با استفاده از نرم افزار OpenSSL) می باشد. ابزار حاضر صرفا” تسهیل کننده تولید فایل های مورد نیاز سامانه گواهی عام و سامانه مودیان می باشد و جهت ارسال اطلاعات به سامانه مودیان، امضای دیجیتال سامانه گواهی عام الزامی است. فایل CSR تولید شده دارای سه بخش میباشد که برای ارسال صورتحساب ها به سامانه مودیان به هر سه فایل نیاز دارید. لطفا هر سه فایل را ذخیره و نگهداری کنید. لازم به ذکر است پس از دریافت فایل های مربوطه جهت تکمیل ادامه روند تایید امضای دیجیتال مهر سازمانی به دفاتر اعلامی از سوی مرکز میانی عام مراجعه نمایید.

مقالات آموزشی ویژه سامانه مودیان

در اولین گام نقشه راهی که در آموزش بخش مقدماتی آموزش های سامانه مودیان آکادمی نوین پرداز صحبت شد، قرار بر این شد به بررسی ...
جزئیات بیشتر
شما در انتهای این مقاله میتوانید کلیپ آموزشی بخش مقدمه را مشاهده کنید. طریقه تهیه، آشنایی و آموزش کار با افزونه ارتباط با سامانه مودیان ...
جزئیات بیشتر
پیمایش به بالا