حسابداری نوین پرداز

نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

در راستای ماده 3 قانون تسهیل پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی مکلف به تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی که نسبت به ثبت نام و عضویت آنها اقدام نموده است شده و این مودیان با تکمیل اطلاعات...

قوانین اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

فرآیند

ها1 اظهارنامه

توصیه ما به شما کاربران محترم این هست که برای محاسبه دقیق مالیات و ارسال آسان صورتحساب های الکترونیک خود از نرم‌افزارهای حسابداری و افزونه تخصصی ارتباط با سامانه مودیان نوین پرداز متناسب با کسب‌وکارتان استفاده کنید. با نرم‌افزار حسابداری نوین پرداز به راحتی می توانید گزارش‌های موردنیاز سازمان امور مالیاتی را بدون نیاز به حسابدار تهیه کنید.

بخش های اظهارنامه

های اظهارنامه 1 اظهارنامه

ورود

با ورود به سامانه خدمات الکترونیکی سازمان امورمالیاتی و پرونده مالیات بر ارزش افزوده با انتخاب اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده و مراجعه به سایت :

و انتخاب تسلیم (تکمیل) اظهارنامه بر اساس حکم ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان

data min اظهارنامه
Screenshot03 min اظهارنامه

دوره

  • در راستای ماده 3 قانون تسهیل
  • ماده 4 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
  • بند پ ماده 5 قانون پایانه فروشگاهی
  • در راستای ماده 3 قانون تسهیل
  • ماده 4 قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده
  • بند پ ماده 5 قانون پایانه فروشگاهی

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

نرخ یک درصد (اطلاعات اختصاصی فروش)

قند و شکر تولید داخل در سال 1402 مشمول یک درصد ارزش افزوده
واردات قندوشکر – گوشت قرمز و مرغ – چای – گندم – برنج – روغن خام – دانه روغنی – حبوبات مشمول یک درصد در سال 1402

واردات کالاهای مشمول نرخ یک درصد در سال 1403

1- شکرخام
2
– گوشت قرمز
3
– گوشت مرغ
4- کنجد
5- ذرت
6- دانه های روغنی
7- روغن
خام
8- گندم
9-
برنج
10- جو

11- نخود
12-
لوبیا
13- عدس
14- کنجاله سویا
15- شیرخشک
اطفال
16- ملزومات مصرفی پزشکی
17-
دارو
18- مواد اولیه دارویی
19- نهاده های دامی

20- نهاده های کشاورزی

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

یارانـه (اطلاعات اختصاصی فروش)

ج– تبصره یک ماده 5
یارانه پرداختی دولت بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت کالاها و خدمات مشمول قیمت گذاری؛ مشروط به آن که مالیات فروش به عنوان بخشی از آن احتساب نشده باشد.

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

صادرات (اطلاعات اختصاصی فروش)

ماده 10 – موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات و عوارض خرید نهاده های آنها مسترد میشود:

الف – صادرات کالاها به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرك یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا ) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیک ترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارك مثبته.

تبصره-3 خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی و یا شعب شرکتهای خارجی مقیم ایران) ارائه میشود و محل مصرف خدمات و یا مقصد خدمات داخل باشد یا خارج از کشور، در صورتی که مستقیم یا غیر مستقیم ارز حاصل و وارد کشور بشود صادرات محسوب می گردد.

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

صادرات خام (اطلاعات اختصاصی فروش)

ماده 10 – عوارض صادراتی قانون بودجه

تبصره -2 استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (141) قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده اند، ممنوع است.

بر این اساس از جمله کالاهای مهم که در این بخشنامه عوارض صادراتی آنها مشخص شده است شامل سنگ گچ 10 درصد، گچ 2 درصد، سنگ آهک 5 درصد، کلینکر سیمان 5 درصد، سیمان سفید 0.5 درصد، سیمان کوره و سیمان پوزوالنی 5 درصد، سنگ آهن 20 درصد، شمش آهن و فوالد یک درصد، کنسانتره آهن 20 درصد، کنسانتره مس 10 درصد، سنگ آلومینیوم و کنسانتره های آن 20 درصد، سنگ سرب 5 درصد، سنگ روی 5 درصد، زغال سنگ 2 درصد، شیشه به صورت کار نشده 0.5 درصد و سنگ های گرانبها 0.5 درصدتعیین شده است.
همچنین عوارض صادراتی متانول 0.5 درصد، پروپال و پروپانول 2 درصد، پلی اتیلن 0.5 درصد و پلی پروپیلن 10 درصد در نظر گرفته شده است.
عوارض صادراتی قراضه و ضایعات چدن، ضایعات فوالد زنگ نزن، ضایعات آهن یا فوالد، ضایعات تراشکاری، ضایعات مس، ضایعات آلومینیوم و ضایعات روی 80.5 درصد تعیین شده است.

نوشــابه (اطلاعات اختصاصی فروش)

بند پ ماده 26 – نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای بند “ت” این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد (%16) و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی و شش درصد (%36) میباشند.

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

نفتـی (اطلاعات اختصاصی فروش)

ماده 26 – الف – کالاهای نفتی
1- انواع بنزین و سوخت هواپیما سی درصد (%30)؛
2- نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده درصد (%15).

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

سـیگار (اطلاعات اختصاصی فروش)

ت-ماده 26 – انواع سیگار و محصوالت دخانی انواع سیگار و محصوالت دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوارض میشوند:
1- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد (%25)؛ نرخ 1402
%75 واردات سیگار و توتون
%10 واردات توتون خام
%35 واردات توتون فرآوری شده

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

زنجیـره (اطلاعات اختصاصی فروش)

تبصره 5 ماده17
مالیات وعوارض آب، برق وگاز با توجه به مالیات وعوارض مندرج درصورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان وهمچنین نفت تولیدی (نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده های تولیدی و وارداتی، فقط یک بار در زمان فروش (صدور صورتحساب)، درانتهای زنجیره تولید

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

تبصره 5 ماده17
مالیات وعوارض آب، برق وگاز با توجه به مالیات وعوارض مندرج درصورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان وهمچنین نفت تولیدی( نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام ) و فرآورده های تولیدی و وارداتی، فقط یک بار در زمان فروش (صدورصورتحساب)، درانتهای زنجیره تولید

نرخ یک درصد (اطلاعات اختصاصی خریـد)

قند و شکر تولید داخل در سال 1402 مشمول یک درصد ارزش افزوده
واردات قندوشکر – گوشت قرمز ومرغ – چای- گندم – برنج – روغن خام – دانه روغنی -حبوبات مشمول یک درصد در سال 1402
واردات کالاهای مشمول نرخ یک درصد در سال 1403

1- شکرخام
2
– گوشت قرمز
3
– گوشت مرغ
4- کنجد
5- ذرت
6- دانه های روغنی
7- روغن
خام
8- گندم
9-
برنج
10- جو

11- نخود
12-
لوبیا
13- عدس
14- کنجاله سویا
15- شیرخشک
اطفال
16- ملزومات مصرفی پزشکی
17-
دارو
18- مواد اولیه دارویی
19- نهاده های دامی

20- نهاده های کشاورزی

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

نوشــابه (اطلاعات اختصاصی خریـد)

بند پ ماده 26 – نوشابه های قندی گازدار و بدون گاز و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت (به استثنای کالاهای بند “ت” این ماده) تولید داخل مشمول مالیات و عوارض با نرخ شانزده درصد (%16) و واردات آنها مشمول مالیات و عوارض با نرخ سی و شش درصد (%36) میباشند.

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

نفتـی (اطلاعات اختصاصی خریـد)

ماده 26 – الف – کالاهای نفتی
1- انواع بنزین و سوخت هواپیما سی درصد (%30)؛
2- نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع پانزده درصد (%15).

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

سـیگار (اطلاعات اختصاصی خریـد)

ت-ماده 26 – انواع سیگار و محصوالت دخانی انواع سیگار و محصوالت دخانی به شرح زیر مشمول مالیات و عوارض میشوند:
1- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخلی، بیست و پنج درصد (%25)؛

2- سیگار ، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین المللی که فهرست آن هر سال توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و با تصویب هیأت وزیران ابلاغ میشود، چهل درصد (%40)؛
3- سیگار، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی، شصت و پنج درصد (%65)؛
4- توتون خام وارداتی ده درصد (%10)؛
5- توتون فرآوری شده وارداتی (خرمن توتون) سی و پنج درصد (%35)؛
تبصره 1: نرخ های تعیین شده از سال دوم اجرای قانون هر سال پنج واحد درصد افزایش مییابد تا زمانی که نرخ مذکور برای انواع سیگار و محصوالت دخانی، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل به پنجاه و پنج درصد (%55)،
برای تولیدات داخل با نشان بین المللی به نود و پنج درصد(%95) و برای انواع سیگار و محصولات دخانی، توتون پیپ و تنباکوی وارداتی به صد و بیست و پنج درصد (%125) برسد.
تبصره 2: تولید کنندگان سیگار و محصوالت دخانی مکلفند از زمان لازم الاجراء شدن این قانون، قیمت خرده فروشی و تاریخ تولید را بر روی پاکت بسته بندی محصولات دخانی درج نمایند. در صورت تخلف از حکم این تبصره، اعتبار مالیاتی مربوط، پذیرفته نمیشود و مشمول مالیات و عوارض فروش به نرخ های مذکور است.

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

واردات (اطلاعات اختصاصی خریـد)

ماده 6 – مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی موضوع ماده (14) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) می باشد. مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.

تبصره یک بخش الف ماده 9 – واردات کالاهای موضوع جزءهای (1)، (3)، و(5) بند “الف” این ماده مشمول معافیت نبوده و مالیات و عوارض با نرخ استاندارد نه درصد (%9) در مبادی گمرکی به آن تعلق می گیرد. عرضه این کالاها درداخل کشور، مانند عرضه کالاهای مشابه داخلی از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.
تبصره 5- ماده 4 – چنانچه وجه واردات خدمت در دوره یا دوره های بعد پرداخت شود، مالیات و عوارض آن هم در همان دوره پرداخت میشود.

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

زنجیـره (اطلاعات اختصاصی خریـد)

تبصره 5 ماده17
مالیات وعوارض آب، برق وگاز با توجه به مالیات وعوارض مندرج درصورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان وهمچنین نفت تولیدی (نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام) و فرآورده های تولیدی و وارداتی، فقط یک بار در زمان فروش (صدور صورتحساب)، در انتهای زنجیره تولید و توزیع آنها توسط شرکت های تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکت های پالایش نفت (بابت سایرفرآورده ها) وشرکت های
گاز استانی وشرکتهای تابع ذی‌ربط وزرات نیرو و شرکتهای توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کسراعتبارات مالیات وعوارض زنجیره مذکوربه حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریزمیشود- کاالی عمومی

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

تبصره 5 ماده17
مالیات وعوارض آب، برق وگاز با توجه به مالیات وعوارض مندرج درصورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان وهمچنین نفت تولیدی( نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام ) و فرآورده های تولیدی و وارداتی، فقط یک بار در زمان فروش (صدورصورتحساب)، درانتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت های تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکت‌های پالایش نفت (بابت سایرفرآورده‌ها) وشرکت‎های گاز استانی وشرکت‌های تابع ذی‌ربط وزرات نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کسراعتبارات مالیات وعوارض زنجیره مذکوربه حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

ماشین آلات (اطلاعات اختصاصی خریـد)

تبصره 4 ماده 8 –
صرف نظر از آن که مودی به عرضه کالاها و خدمات معاف یا مشمول اشتغال داشته باشد، مالیات و عوارض خرید مربوط به ماشین آلات خطوط تولید وی قابل کسر، تهاتر و استرداد می باشد.

برای مشاهده تصویر روی آن کلیک کنید

تبصره 5 ماده17
مالیات وعوارض آب، برق وگاز با توجه به مالیات وعوارض مندرج درصورتحساب (قبوض) مصرف کنندگان وهمچنین نفت تولیدی( نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی خام ) و فرآورده های تولیدی و وارداتی، فقط یک بار در زمان فروش (صدورصورتحساب)، درانتهای زنجیره تولید و توزیع آن‌ها توسط شرکت های تابعه وزارت نفت (بابت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی) و یا شرکت‌های پالایش نفت (بابت سایرفرآورده‌ها) وشرکت‎های گاز استانی وشرکت‌های تابع ذی‌ربط وزرات نیرو و شرکت‌های توزیع برق، آب و فاضلاب شهری و روستایی استانی برمبنای قیمت فروش مصوب داخلی محاسبه، ثبت و وصول و پس از کسراعتبارات مالیات وعوارض زنجیره مذکوربه حساب سازمان نزد خزانه داری کل کشور واریز می‌شود.

بخش دوم آموزش نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

بزودی

نظرات:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا