حسابداری نوین پرداز

حسابداری مدیریت شعب نوین پرداز
hesabdaritif

نرم افزار حسابداری شعب نوین پرداز با نام تجاری باجه، مناسب شرکت ها و فروشگاه هایی است که دارای چندین دفتر یا شعبه در مناطق ، شهرها و حتی کشورهای مختلف هستند و نیاز دارند بطور دائم و لحظه ای بر امور مالی و فروش شعب خود نظارت داشته باشند.

map

در واقع این نرم افزار یک طرف این تکنولوژی است و طرف دیگر سیستم مرکزی یا همان سرور مشتری است که تعاریف اصلی ، نظارت و گزارش گیری از نرم افزار یا نرم افزارهای شعب مجموعه را بر عهده دارد.

Group 5
5 2 1 1
6 2 1 1
Group 6
Group 7
3
پیمایش به بالا