بازخرید مرخصی2 بازخرید مرخصی

بازخرید مرخصی  به چه معناست ؟ فرمول و نحوه محاسبه آن بر اساس قانون کار به چه شکل هست ؟

بازخرید مرخصی یک روش مالی هست که به کارکنان شاغل اجازه می دهد از مرخصی خود استفاده نکنند و در عوض آن را بصورت پول نقد دریافت کنند.البته که تا سقف مشخصی طبق قانون نیروی کار می تواند مرخصی ذخیره کند.

بازخرید مرخصی  به چه معناست ؟ فرمول و نحوه محاسبه آن بر اساس قانون کار به چه شکل هست ؟ بیشتر بخوانید »