عیدی،عیدی کارگران،حقوق

عیدی کارگران و کارمندان در سال 1403

نحوه محاسبه عیدی 1403 برای کارگران و کارمندان بخش خصوصی با کارکرد کمتر از 12 ماه میزان عیدی سال 1403 برای کارگران و کارمندان بخش خصوصی، حداقل سقف مبلغ معمولا معادل دو برابر حقوق پایه و حداکثر مبلغ عیدی برابر با سه برابر حقوق پایه وزارت کار می باشد.  « مبلغ پرداختی به کارکنانی که کمتر […]

عیدی کارگران و کارمندان در سال 1403 بیشتر بخوانید »