استفاده از تراز آزمایشی اهمیت استفاده از تراز آزمایشی

اهمیت استفاده از تراز آزمایشی

اهمیت استفاده از تراز آزمایشی مطلبی است که در این مقاله قصد داریم به آن بپردازیم چرا باید از تراز آزمایشی استفاده کنیم؟ حسابداری یك سیستم دو طرفه است، یعنی هر رویداد مالی دارای دو طرف حساب است و در مقابل هر مبلغ بدهكار یک مبلغ بستانكار وجود دارد، بنابراین میشود گفت همیشه جمع هر …

اهمیت استفاده از تراز آزمایشی ادامه »