حسابداری نوین پرداز

اظهارنامه

افزوده3 min اظهارنامه

نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (بخش دوم)

در راستای ماده 3 قانون تسهیل پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی مکلف به تهیه اظهارنامه مالیات بر
ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی که نسبت به ثبت نام و عضویت آنها اقدام نموده است شده و این مودیان با تکمیل اطلاعات…

نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (بخش دوم) بیشتر بخوانید »

افزوده4 min اظهارنامه

نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

در راستای ماده 3 قانون تسهیل پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی مکلف به تهیه اظهارنامه مالیات بر
ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی که نسبت به ثبت نام و عضویت آنها اقدام نموده است شده و این مودیان با تکمیل اطلاعات…

نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بیشتر بخوانید »

telaeiyeh moadian65 min اظهارنامه

اطلاع رسانی در خصوص آخرین تغییرات اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 1402

در اجرای ماده (۳) قانون تسهیل تكاليف مؤدیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم سال ۱۴۰۲ طی فرآیندی جدید و با درج اطلاعات صورت حسابهای الکترونیکی فروشندگان و خریداران و متعاقب آن تکمیل اصلاح و مسترد نمودن آن توسط مؤدیان انجام میشود.

اطلاع رسانی در خصوص آخرین تغییرات اظهارنامه ارزش افزوده زمستان 1402 بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا