حسابداری نوین پرداز

آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی

آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی موضوعی که سعی داریم در این مقاله به طور کامل به آن بپردازیم .

حساب انتظامی چیست؟

حساب هایی بدون ماهیت هستند، که برای دادن یا گرفتن ضمانت استفاده می شود. به این صورت که وقتی شرکت سفته یا چک به عنوان ضمانت پرداخت می نماید از آنجا که این اسناد وصول شدنی نیستند و قرار است به عنوان وثیقه نزد شرکت بماند از این حساب استفاده می شود. حساب انتظامی حسابی است که جهت نگهداری اطلاعات و ارقام مربوط به برخی اطلاعات غیر مالی (اطلاعاتی که به خودی خود بار مالی برای واحد تجاری ندارد) استفاده می گردد.

از ویژگی های این حساب ها این است که به هیچ عنوان در متن ترازنامه گزارش نمی گردند و صرفاً ذیل ترازنامه و یا در یادداشت های توضیحی همراه صورت های مالی افشاء می گردند. برای ثبت اسناد ضمانتی از این حساب استفاده میشود و هیچ تاثیر مالی به جا نمیگذارد.

حساب انتظامی در نرم افزار حسابداری نوین پرداز

از لحاظ تقسیم بندی 2 مدل سند برای اسناد انتظامی میتوان در نرم افزار حسابداری نوین پرداز در نظر گرفت.

1 - هنگام دریافت چک یا سفته ضمانت

1 – 1 : در قدم اول باید از جدول اطلاعات پایه زیر منو گروه‌های تفصیلی، نسبت به تعریف گروه تفصیلی با نام حساب‌ها و اسناد انتظامی (دریافتی) اقدام نمایید. بعد از ایجاد گروه تفصیلی حساب‌های انتظامی، ارتباط بین این گروه تفصیلی، با حساب‌های معین این بخش (یعنی اسناد تضمینی دیگران نزد شرکت و طرف حساب‌های انتظامی دیگران نزد شرکت) داده شود.

56651 آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی

ارتباط بین گروه تفصیلی مربوط با دفاتر معین این بخش باید برقرارشود.

3 6 آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی

2 – 1 : در گام بعدی باید مشخصات سند ضمانتی دریافتی و طرف حساب انتظامی سند ضمانت، در سطح حساب‌های تفصیلی (چهارمین سطح حساب در نرم افزار نوین پرداز) ایجاد شود.

6 1 آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی
5 1 آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی

3 – 1 : ثبت سند دوبل حسابداری دریافت چک ضمانت522613 به مبلغ 10 ملیون تومان بر عهده بانک ملت شعبه آب و برق مشهد

2356 آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی

توجه: هنگام استرداد اسناد ضمانتی به اشخاص فقط کافی هست ثبت معکوس ثبت بالا را بزنیم.

2 - هنگام پرداخت چک یا سفته ضمانت

دومین مدل ثبت اسناد تضامنی، هنگام پرداخت چک یا سفته ضمانت توسط شرکت ایجاد می شود (به عنوان مثال جهت دریافت وام از بانک به بانک جهت تضمیم وام دریافتنی اسناد ضمانتی می دهیم)

1 – 2 : در قدم اول ابتدا از قسمت اطلاعات پایه، زیر منو گروه تفصیلی نسبت به تعریف گروه تفصیلی حساب ها و اسناد انتظامی (پرداختی) اقدام نمائید.

56652 آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی

توجه: بعد از ایجاد گروه تفصیلی حساب‌های انتظامی، ارتباط بین این گروه تفصیلی، با حساب‌های معین این بخش (یعنی اسناد تضمینی شرکت نزد دیگران و طرف حساب‌های انتظامی شرکت نزد دیگران) داده شود.

56653 1 آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی

2 – 2 : در قدم بعدی باید مشخصات سند ضمانت پرداختی و طرف حساب سند ضمانت پرداختی در سطح حساب‌های تفصیلی ایجاد شود.

8 1 آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی
9 1 آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی

3 – 2 : ثبت سند دوبل حسابداری هنگام پرداخت چک ضمانت 422513 به مبلغ 50 ملیون تومان به بانک رفاه کارگران شعبه راهنمایی جهت ضمانت وام مضاربه

10 آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی

نکته 1: هنگام استرداد اسناد ضمانتی توسط بانک پس از تسویه وام توسط شرکت، ثبت معکوس سند بالا باید توسط حسابداری در نرم افزار حسابداری نوین پرداز صادر گردد.
نکته 2: کاربران محترم توجه داشته باشند چنانچه به اشتباه طرف مقابل این نوع سند ها اشتباه صادر شود ،سیستم در پایان دوره مالی در بستن اتومات حساب‌های انتظامی این حساب‌ها رو موقت در نظر می گیرد و به حساب عملکرد منتقل می‌کند.

نظرات:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا