حسابداری نوین پرداز

سرویس تسهیل کننده

صدور امضاء دیجیتال
ویـژه سامـانه مؤدیـان

گواهی امضا دیجیتال CSR چیست ؟

گواهی امضا دیجیتال CSR یکی از عناصر اساسی در فرآیند تأیید هویت صاحب کلید و اعتبار آن در فعالیت های الکترونیکی می باشد. دریافت این گواهی در سال جاری (1402) توسط سازمان امور مالیاتی برای تمامی اشخاص حقوقی (شرکت های دولتی و غیر دولتی) و حقیقی (مشاغل گروه های 3 گانه) که نیاز به دریافت شناسه یکتا مالیاتی و ارسال صورتحساب های الکترونیک سامانه مودیان دارند، الزامی شده است.

امضا دیجیتال CSR min گواهی امضا دیجیتال

گواهی امضا دیجیتال CSR در بحث مربوط به سامانه مودیان معمولاً شامل اطلاعاتی مانند نام شخص یا شرکت، شماره مالیاتی، سال مالی و شناسه شرکت و…می باشد.
اهمیت گواهی امضا دیجیتال یا امضا الکترونیکی CSR در بحث مالیاتی به دلیل اطمینان از صحت و صحت‌سنجی اطلاعات مالیاتی و پایبندی به قوانین و مقررات مالیاتی است.

طبق ماده 7 قانون تجارت الکترونیک که مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی می باشد” هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای دیجیتال مکفی است” و در قانون پایانه های فروشگاهی کلیه مؤدیان مالیاتی، مکلف هستند از طریق کارپوشه و امضا دیجیتال یا امضا الکترونیکی CSR و کد یکتای خودشان صورتحساب ها را به‌صورت الکترونیکی به سامانه مؤدیان ارسال نمایند که در غیر اینصورت مشمول جرائم ماده 22 و 24 و سایر مواد قانون پایانه های فروشگاهی می شوند.

CSR تا TAX ID با نوین پرداز گواهی امضا دیجیتال
ارسال صورت حساب الکترونیک1 گواهی امضا دیجیتال
آسان و سریع صورت حساب های الکترونیکی به سامانه مودیان گواهی امضا دیجیتال

فرم درخواست آنلاین صدور گواهی امضا دیجیتال CSR:

نکات مهم:
- نام عمومی باید به لاتین و بدون فاصله ثبت گردد.
- عنوان رسمی شرکت باید درج گردد.
- شناسه/کدملی الزامی است.

سرویس تسهیل کننده صدور گواهی امضا دیجیتال CSR نوین پرداز :

گروه نرم افزاری نوین پرداز، به جهت تسهیل تولید فایل های مورد نیاز سامانه گواهی میانی عام و سامانه مودیان، سرویس تسهیل کننده ای برای صدور درخواست گواهی امضا دیجیتال CSR در کمتر از 1 دقیقه ایجاد کرده است، با توجه به اینکه مودیان مالیاتی محترم الزام دارند به ارسال صورت حساب ها به سامانه مودیان، تهیه فایل گواهی امضا دیجیتال یا همان گواهی امضا الکترونیکی CSR از سامانه گواهی عام الزامی می باشد.

CSR min گواهی امضا دیجیتال

این ابزار صرفا” جهت تسهیل تولید کلیدهای عمومی و اختصاصی و حذف پیچیدگی های استفاده از نرم افزار OpenSSL (راهنمای تولید فایل CSR با استفاده از نرم افزار OpenSSL) می باشد. ابزار حاضر صرفا” تسهیل کننده تولید فایل های مورد نیاز سامانه گواهی عام و سامانه مودیان می باشد و جهت ارسال اطلاعات به سامانه مودیان، امضای دیجیتال سامانه گواهی عام الزامی است. فایل CSR تولید شده دارای سه بخش میباشد که برای ارسال صورتحساب ها به سامانه مودیان به هر سه فایل نیاز دارید. لطفا هر سه فایل را ذخیره و نگهداری کنید. لازم به ذکر است پس از دریافت فایل های مربوطه جهت تکمیل ادامه روند تایید امضای دیجیتال مهر سازمانی به دفاتر اعلامی از سوی مرکز میانی عام مراجعه نمایید.

قابل توجه CSR سرویس تسهیل کننده سامانه مودیان min گواهی امضا دیجیتال

مقالات آموزشی ویژه سامانه مودیان:

افزوده3 min گواهی امضا دیجیتال

نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (بخش دوم)

در راستای ماده 3 قانون تسهیل پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی مکلف به تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی ...
مشاهده مقاله
rahnama2 min گواهی امضا دیجیتال

چه زمانی نیاز به صدور صورتحساب های ارجاعی(اصلاحی،ابطالی،برگشت از فروش ) مودیان داریم ؟

بعد از ارسال صورتحساب مالیاتی فروش به سامانه مودیان و دریافت کد 22 رقمی فاکتور،امکان ویرایش و حذف آن وجود ندارد و اگر در صدور ...
مشاهده مقاله
افزوده4 min گواهی امضا دیجیتال

نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

در راستای ماده 3 قانون تسهیل پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی مکلف به تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی ...
مشاهده مقاله
TALA min گواهی امضا دیجیتال

فعالان حوزه طلا و جواهر نیازی به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در دو سامانه مودیان و جامع تجارت ندارند

بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی فعالان حوزه طلا و و جواهر نیازی به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در دو سامانه مودیان و جامع تجارت ...
مشاهده مقاله
حد مجاز

ستون بررسی وضعیت فروشنده از نظر حد مجاز فروش یا به اصطلاح عدول و عدم عدول وضعیت حد مجاز فروش در تغییرات جدید سامانه مودیان به چه معناست ؟

به نظر می رسد حد مجاز فروش در ماده ۶ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان این اجازه را به سازمان امور مالیاتی کشور می ...
مشاهده مقاله
وضعیت واکنش به صورتحساب در سامانه مودیان min گواهی امضا دیجیتال

انواع وضعیت واکنش به صورتحساب در سامانه مودیان

صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن سامانه مودیان توسط افزونه مودیان نوین پرداز با پیغام هایی از سمت سامانه همراه است که گاهی کاربران را ...
مشاهده مقاله
CSR background mobile گواهی امضا دیجیتال

صدور امضاء دیجیتال
ویـژه سامـانه مؤدیـان

سرویس تسهیل کننده

CSR

گواهی امضا دیجیتال CSR چیست ؟

گواهی امضا دیجیتال CSR یکی از عناصر اساسی در فرآیند تأیید هویت صاحب کلید و اعتبار آن در فعالیت های الکترونیکی می باشد. دریافت این گواهی در سال جاری (1402) توسط سازمان امور مالیاتی برای تمامی اشخاص حقوقی (شرکت های دولتی و غیر دولتی) و حقیقی (مشاغل گروه های 3 گانه) که نیاز به دریافت شناسه یکتا مالیاتی و ارسال صورتحساب های الکترونیک سامانه مودیان دارند، الزامی شده است.

امضا دیجیتال CSR min گواهی امضا دیجیتال

گواهی امضا دیجیتال CSR در بحث مربوط به سامانه مودیان معمولاً شامل اطلاعاتی مانند نام شخص یا شرکت، شماره مالیاتی، سال مالی و شناسه شرکت و… می‌باشد.

اهمیت گواهی امضا دیجیتال یا امضا الکترونیکی CSR در بحث مالیاتی به دلیل اطمینان از صحت و صحت‌سنجی اطلاعات مالیاتی و پایبندی به قوانین و مقررات مالیاتی است.

طبق ماده 7 قانون تجارت الکترونیک که مصوب سال 1382 مجلس شورای اسلامی می باشد” هرگاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای دیجیتال مکفی است” و در قانون پایانه های فروشگاهی کلیه مؤدیان مالیاتی، مکلف هستند از طریق کارپوشه و امضا دیجیتال یا امضا الکترونیکی CSR و کد یکتای خودشان صورتحساب ها را به‌ صورت الکترونیکی به سامانه مؤدیان ارسال نمایند که در غیر اینصورت مشمول جرائم ماده 22 و 24 و سایر مواد قانون پایانه های فروشگاهی می‌شوند.

CSR تا TAX ID با نوین پرداز گواهی امضا دیجیتال
ارسال صورت حساب الکترونیک1 گواهی امضا دیجیتال
آسان و سریع صورت حساب های الکترونیکی به سامانه مودیان گواهی امضا دیجیتال

فرم درخواست آنلاین صدور گواهی امضا دیجیتال CSR:

نکات مهم:
- نام عمومی باید به لاتین و بدون فاصله ثبت گردد.
- عنوان رسمی شرکت باید درج گردد.
- شناسه/کدملی الزامی است.

سرویس تسهیل کننده صدور امضای دیجیتال CSR نوین پرداز

گروه نرم افزاری نوین پرداز، به جهت تسهیل تولید فایل های مورد نیاز سامانه گواهی میانی عام و سامانه مودیان، سرویس تسهیل کننده ای برای صدور درخواست گواهی امضا دیجیتال CSR در کمتر از 1 دقیقه ایجاد کرده است، با توجه به اینکه مودیان مالیاتی محترم الزام دارند به ارسال صورت حساب ها به سامانه مودیان، تهیه فایل گواهی امضا دیجیتال از سامانه گواهی عام الزامی می باشد.

CSR min گواهی امضا دیجیتال
قابل توجه CSR سرویس تسهیل کننده سامانه مودیان min گواهی امضا دیجیتال

این ابزار صرفا” جهت تسهیل تولید کلیدهای عمومی و اختصاصی و حذف پیچیدگی های استفاده از نرم افزار OpenSSL (راهنمای تولید فایل CSR با استفاده از نرم افزار OpenSSL) می باشد. ابزار حاضر صرفا” تسهیل کننده تولید فایل های مورد نیاز سامانه گواهی عام و سامانه مودیان می باشد و جهت ارسال اطلاعات به سامانه مودیان، امضای دیجیتال سامانه گواهی عام الزامی است. فایل CSR تولید شده دارای سه بخش میباشد که برای ارسال صورتحساب ها به سامانه مودیان به هر سه فایل نیاز دارید. لطفا هر سه فایل را ذخیره و نگهداری کنید. لازم به ذکر است پس از دریافت فایل های مربوطه جهت تکمیل ادامه روند تایید امضای دیجیتال مهر سازمانی به دفاتر اعلامی از سوی مرکز میانی عام مراجعه نمایید.

مقالات آموزشی ویژه سامانه مودیان

افزوده3 min گواهی امضا دیجیتال

نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده (بخش دوم)

در راستای ماده 3 قانون تسهیل پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی مکلف به تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی ...
مشاهده مقاله
rahnama2 min گواهی امضا دیجیتال

چه زمانی نیاز به صدور صورتحساب های ارجاعی(اصلاحی،ابطالی،برگشت از فروش ) مودیان داریم ؟

بعد از ارسال صورتحساب مالیاتی فروش به سامانه مودیان و دریافت کد 22 رقمی فاکتور،امکان ویرایش و حذف آن وجود ندارد و اگر در صدور ...
مشاهده مقاله
افزوده4 min گواهی امضا دیجیتال

نحوه تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

در راستای ماده 3 قانون تسهیل پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی مکلف به تهیه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان مالیاتی ...
مشاهده مقاله
TALA min گواهی امضا دیجیتال

فعالان حوزه طلا و جواهر نیازی به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در دو سامانه مودیان و جامع تجارت ندارند

بنا بر اعلام سازمان امور مالیاتی فعالان حوزه طلا و و جواهر نیازی به ثبت همزمان صورتحساب الکترونیکی در دو سامانه مودیان و جامع تجارت ...
مشاهده مقاله
حد مجاز

ستون بررسی وضعیت فروشنده از نظر حد مجاز فروش یا به اصطلاح عدول و عدم عدول وضعیت حد مجاز فروش در تغییرات جدید سامانه مودیان به چه معناست ؟

به نظر می رسد حد مجاز فروش در ماده ۶ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان این اجازه را به سازمان امور مالیاتی کشور می ...
مشاهده مقاله
وضعیت واکنش به صورتحساب در سامانه مودیان min گواهی امضا دیجیتال

انواع وضعیت واکنش به صورتحساب در سامانه مودیان

صدور صورتحساب الکترونیکی و ارسال آن سامانه مودیان توسط افزونه مودیان نوین پرداز با پیغام هایی از سمت سامانه همراه است که گاهی کاربران را ...
مشاهده مقاله
پیمایش به بالا