شناسه یکتا

ثبت نام در سامانه گواهی الکترونیک میانی عام و ثبت درخواست گواهی و بررسی روش های آن

امضای الکترونیکی توکن یکی از روش هایی است که شما به وسیله آن می توانید در بستر اینترنت قرارداد معتبر امضا کنید و از سو استفاده دیگران از اطلاعات هویتی شما جلوگیری کنید. سامانه ثبت نام امضای الکترونیکی توکن به نشانی اینترنتی gica.ir سامانه ای است که شما به وسیله آن می توانید برای دریافت […]

ثبت نام در سامانه گواهی الکترونیک میانی عام و ثبت درخواست گواهی و بررسی روش های آن بیشتر بخوانید »