مؤدیان min کلید عمومی

آموزش استخراج فایل کلید عمومی از گواهی الکترونیک امضای دیجیتال/ مهر سازمانی

در این مقاله قصد داریم که جزئیات و نحوه استخراج کلید عمومی از گواهی الکترونیک امضا دیجیتال/ مهر سازمانی اشخاص حقوقی به روش توکن سخت افزاری را بررسی کنیم. همان طور که در آموزش های پیشین مطرح شد؛ یکی از الزامات فعال شدن کارپوشه شما و ارسال فاکتور از طریق افزونه سامانه مؤدیان شرکت نوین […]

آموزش استخراج فایل کلید عمومی از گواهی الکترونیک امضای دیجیتال/ مهر سازمانی بیشتر بخوانید »