ثبت نام، امضای دیجیتال

بررسی کارپوشه مالیاتی ، شناسه یکتا حافظه مالیاتی و انواع صورتحساب الکترونیک

بررسی کارپوشه مالیاتی ، شناسه یکتا حافظه مالیاتی و انواع صورتحساب الکترونیک در این مقاله بعد از بررسی الزامات فنی و مقرارت این قانون در رابطه با کارپوشه مالیاتی و صورت حساب های الکترونیکی و انواع اون میخواهیم صحبت کنیم  در ابتدا برای ایجاد کارپوشه نیاز داریم به ثبت نامه در نظام مالیاتی که در …

بررسی کارپوشه مالیاتی ، شناسه یکتا حافظه مالیاتی و انواع صورتحساب الکترونیک ادامه »