کارت به کارت

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد

محدودیت سقف کارت به کارت : در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کدملی اشخاص مذکور ممنوع است.

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد بیشتر بخوانید »