حسابداری نوین پرداز

نوین پرداز

telaeiyeh moadian41 min اطلاعیه

اطلاعیه شماره 41 – اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش دوره بهار 1403

با عنایت به مفاد ماده ۳ قانون تسهیل تکالیف مودیان مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهار نامه پیش فرض ارزش افزوده دوره اول سال ۱۴۰۳ را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند

اطلاعیه شماره 41 – اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش دوره بهار 1403 بیشتر بخوانید »

telaeiyeh moadian 40 min اطلاعیه

اطلاعیه شماره 40 – در خصوص امکان دریافت فایل خروجی از صورتحساب های مودی

در راستای توسعه سامانه مودیان و درخواست‌های مکرر مودیان محترم مالیاتی در خصوص دریافت صورتحسابهای خرید و فروش ثبت شده در سامانه مودیان به استحضار میرساند؛ در آخرین نسخه سامانه مودیان که در محیط عملیاتی قرار گرفته در منوی مدیریت صورتحساب و در بخش فایل‌های خروجی، امکان…

اطلاعیه شماره 40 – در خصوص امکان دریافت فایل خروجی از صورتحساب های مودی بیشتر بخوانید »

telaeiyeh moadian38 0 min اطلاعیه

اطلاعیه شماره 38 – در خصوص انتخاب روش ارسال صورت حساب الکترونیکی توسط سامانه های دولتی-مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان

با عنایت به حکم قسمت اخیر تبصره ۳ ماده ۵ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، مودیانی که می‌خواهند از ظرفیت قانونی مفاد این تبصره استفاده نمایند، می‌بایست در فرایند دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی در سامانه مودیان در بخش…

اطلاعیه شماره 38 – در خصوص انتخاب روش ارسال صورت حساب الکترونیکی توسط سامانه های دولتی-مطابق تبصره ۳ ماده ۶ قانون تسهیل تکالیف مودیان بیشتر بخوانید »

telaeiyeh moadian37 min اطلاعیه

اطلاعیه شماره 37 – الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 از تاریخ 1403/04/01

پیرو اطلاعیه شماره ۲۴ در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع ۱ و ۲ و با عنایت به نصاب مقرر در ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تبصره ۱ آن چنانچه فروش هر مودی در طی سال از نصاب مقرر در ماده مزبور عبور نماید…

اطلاعیه شماره 37 – الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 از تاریخ 1403/04/01 بیشتر بخوانید »

telaeiyeh moadian36 min اطلاعیه

اطلاعیه شماره 36 – در خصوص لزوم استفاده مودیان از شماره اقتصادی جدید

اطلاعیه شماره 35 – در خصوص لزوم استفاده مودیان از شماره اقتصادی جدید در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و با توجه به سوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص شماره اقتصادی و همچنین به دلیل استفاده برخی از مودیان محترم از شماره اقتصادی قدیم (۱۲) رقمی به استحضار میرساند؛

اطلاعیه شماره 36 – در خصوص لزوم استفاده مودیان از شماره اقتصادی جدید بیشتر بخوانید »

telaeiyeh moadian35 min اطلاعیه

اطلاعیه شماره 35 -نحوه محاسبه حد مجاز ماده ۶

اطلاعیه شماره 35 – نحوه محاسبه حد مجاز ماده ۶ با عنایت به سوالات و ابهامات مودیان محترم مالیاتی در خصوص محاسبات کسر از حد مجاز ماده ۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان به استحضار می رساند؛ 1- سقف مجاز ماده فوق حسب مقررات قانونی در ابتدای هر دوره مالیاتی معادل ۵ برابر

اطلاعیه شماره 35 -نحوه محاسبه حد مجاز ماده ۶ بیشتر بخوانید »

telaeiyeh moadian 34 اطلاعیه

اطلاعیه شماره 34 – راهنمای تصویری حدمجاز 6 برای دوره های مختلف

اطلاعیه شماره 34 – راهنمای تصویری حدمجاز ماده 6 برای دوره های مختلف پیرو اطلاعیه شماره 33- در خصوص قابلیت امکان مشاهده حدمجاز ماده 6 برای دوره های مختلف، به پیوست راهنمای تصویری مشاهده حد مجاز ماده 6 برای دوره های مختلف ایفاد می گردد. لازم به ذکر است به صورت پیش فرض، سال و

اطلاعیه شماره 34 – راهنمای تصویری حدمجاز 6 برای دوره های مختلف بیشتر بخوانید »

telaeiyeh moadian33 min اطلاعیه

اطلاعیه شماره 33 – قابلیت امکان مشاهده حد مجاز ماده ۶ برای دوره‌های مختلف

در راستای توسعه سامانه مودیان امکان مشاهده حد مجاز ماده ۶ برای دوره های مختلف در آخرین نسخه سامانه مودیان که در محیط عملیاتی قرار گرفته فراهم شده است. با افزوده شدن این قابلیت علاوه بر نمایش حد مجاز دوره جاری امکان مشاهده حد مجاز دوره ما قبل از دوره جاری و احد مجاز دوره بعد از دوره جاری نیز در کارپوشه مودیان در منوی داشبورد مدیریتی فراهم شده است.

اطلاعیه شماره 33 – قابلیت امکان مشاهده حد مجاز ماده ۶ برای دوره‌های مختلف بیشتر بخوانید »

telaeiyeh moadian32 min اطلاعیه

اطلاعیه شماره 32 – در خصوص قابلیت های جدید سامانه مودیان

در راستای توسعه سامانه مودیان و درخواست های مکرر مودیان محترم مالیاتی قابلیت های زیر در آخرین نسخه سامانه مودیان که در محیط عملیاتی قرار گرفته، فراهم شده است:

اطلاعیه شماره 32 – در خصوص قابلیت های جدید سامانه مودیان بیشتر بخوانید »

telaeiyeh moadian31 min اطلاعیه

اطلاعیه شماره 31 – در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی مربوط به سال جدید

در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی به استحضار می رساند؛ سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی به عنوان مولفه متغیر تشکیل دهنده شماره منحصر به فرد مالیاتی بوده و میبایست به ازای هر صورتحساب ثبت شده توسط حافظه مالیاتی به صورت یکتا و صعودی تولید گردد

اطلاعیه شماره 31 – در خصوص سریال داخلی صورتحساب الکترونیکی مندرج در شماره منحصر بفرد مالیاتی مربوط به سال جدید بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا