حسابداری نوین پرداز

مالی

کارت به کارت

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد

محدودیت سقف کارت به کارت : در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کدملی اشخاص مذکور ممنوع است.

حسابداری پیمانکاری جهت مشاغل و شرکت های پیمانکاری – پروژه محور – بخش اول 1.jpg آموزش حسابداری پیمانکاری

آموزش حسابداری پیمانکاری – بخش اول

حسابداری پیمانکاری یک قرارداد معتبر بین کارفرما و پیمانکار می‌باشد، که برای به پایان رساندن یک پروژه عظیم میان آن دو بسته می‌شود و شامل چند مرحله است… تا انتها این مقاله همراه ما باشید تا بصورت کامل به آموزش حسابداری پیمانکاری بپردازیم سیستم اطلاعات حسابداری، کاربرد و اهمیت آن در پروژه ها و شرکت …

آموزش حسابداری پیمانکاری – بخش اول ادامه »

پیمایش به بالا