آشنایی با مالیات های مستقیم و غیر مستقیم

انواع مالیات مالیات های مستقیم و غیر مستقیم که هر کدام با توجه به کارکردهای خود در اقتصاد و مدیریت کلان مالی کشور به کار گرفته می‌شود که در واقع مالیات بر اساس چگونگی تعلق به کالاهای مورد مالیات به این دو دسته تقسیم می‌شود. مالیات‌ های مستقیم مالیات‌ های مستقیم جزو مالیات بر ثروت-درآمد …

آشنایی با مالیات های مستقیم و غیر مستقیم ادامه »