پایه بازاریابی، فروش و سازماندهی با محوریت اتوماسیون مالی و اداری نوین پرداز مقدمه و معرفی 1 مفاهیم پایه بازاریابی و فروش

مفاهیم پایه بازاریابی، فروش و سازماندهی با محوریت اتوماسیون مالی و اداری

مفاهیم پایه بازاریابی و فروش را قصد داریم با یکسری مجموعه محتوای مشاوره ای و آموزشی در حوزه بازاریابی، فروش و سازماندهی که پیش نیاز فعالیت یک نماینده موفق و سازمان فروش قدرتمند هست را به آن بپردازیم. طی سالیان دراز فعالیت در حوزه بازاریابی، فروش و مدیریت فعالیت داشتم صاحبان کسب و کار و […]

مفاهیم پایه بازاریابی، فروش و سازماندهی با محوریت اتوماسیون مالی و اداری بیشتر بخوانید »