کارمندان 1403 min عیدی

عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت در سال 1403

میزان عیدی کارکنان دولت و بازنشستگان مشخص شد.  براساس مصوبه هیات دولت، حداقل عیدی یا پاداش آخر سال کارمندان و بازنشستگان دولتی با افزایش ۴۰ درصدی نسبت به سال گذشته، مبلغ ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. برای کارکنان و بازنشستگان متاهل مبلغ ۷۰۰ هزار تومان نیز اضافه خواهد شد و به […]

عیدی کارمندان و بازنشستگان دولت در سال 1403 بیشتر بخوانید »