با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی 1.jpg آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی

آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی

آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی موضوعی که سعی داریم در این مقاله به طور کامل به آن بپردازیم . حساب انتظامی چیست؟ حساب هایی بدون ماهیت هستند، که برای دادن یا گرفتن ضمانت استفاده می شود. به این صورت که وقتی شرکت سفته یا چک به عنوان ضمانت پرداخت می نماید […]

آشنایی با ثبت و طبقه بندی حساب های انتظامی بیشتر بخوانید »