مزایایی مشمول مالیات و مشمول بیمه نمی باشند؟ مزایای مالیات و بیمه

چه مزایایی مشمول مالیات و مشمول بیمه نمی‌باشند؟

مزایا مالیات و بیمه در محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل ، یکی از مهم ترین مبحث ها،بحث مزایا مالیات و بیمه هستش، ازین رو تصمیم گرفتیم آیتم هایی که باید در جمع مشمول مزایا مالیات و بیمه بیاید و همچنین بعضی از آیتم های حقوقی را که شامل نمیشود درزیر برای شما بیاوریم: مزایایی که […]

چه مزایایی مشمول مالیات و مشمول بیمه نمی‌باشند؟ بیشتر بخوانید »