حسابداری نوین پرداز

اطلاعیه سازمان امور مالیاتی

اطلاعیه مهم ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان

اطلاعیه مهم در اجرای ماده 3 – قابل توجه مودیان مالیاتی مشمول مالیات بر ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی کشور براساس صورتحساب های صادره در سامانه مودیان نسبت به تهیه اظهارنامه دوره مالیاتی زمستان سال ۱۴۰۲ اقدام و اظهارنامه my.tax.gov.ir یا tp.tax.gov.ir مزبور را از طریق سامانه های در نیمه اول فروردین ماه سال ۱۴۰۳ در دسترس مودیان محترم قرار خواهد داد.

telaeiyeh moadian 25 26 اطلاعیه شماره 24

اطلاعیه شماره 25 و 26 – اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید و فروش

طی اطلاعیه شماره 25و26 – با توجه به مهلت 21 روزه صدور تا ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان، هر چه ثبت صورتحساب در سامانه دیرتر صورت گیرد زمان برای تایید و در نتیجه بهره گیری از اعتبار خرید کمتر خواهد بود.

telaeiyeh moadian 24 اطلاعیه شماره 24

اطلاعیه شماره 24 – اطلاع رسانی در خصوص ارسال صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و 2 از تاریخ 1403/01/01

طی اطلاعیه شماره 24 – مودیانی که فروش ایشان تا پایان پاییز سال 1402 به 180 میلیارد ریال برسد، از ابتدای فرودین ماه سال 1403 مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی نوع 1 و یا 2 و ثبت در سامانه مودیان می‌باشد.

23 min اطلاعیه شماره 24

اطلاعیه شماره 23 – تـغییـر وضعیـت Pending به In_Progress

طی اطلاعیه شماره 23 در نسخه جدید سامانه مودیان هنگام استعلام وضعیت صورتحساب به جای وضعیت Pending، وضعیت In_Progress گزارش خواهد شد، بدین معنی که صورتحساب ارسالی در صف اعتبارسنجی و ذخیره سازی بوده و به زودی پردازش خواهد شد.

پیمایش به بالا