حسابداری نوین پرداز

اطلاعیه شماره 25 و 26 – اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید و فروش

طی اطلاعیه شماره 25و26 - با توجه به مهلت 21 روزه صدور تا ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان، هر چه ثبت صورتحساب در سامانه دیرتر صورت گیرد زمان برای تایید و در نتیجه بهره گیری از اعتبار خرید کمتر خواهد بود.

متن کامل اطلاعیه شماره 25
اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های خرید

با عنایت به مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم سال 1402 را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان، خریداران محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره مندی از مواهب و مزایای قانون، نکات ذیل را مدنظر قرار دهند:

  • با توجه به مهلت 21 روزه صدور تا ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان، هر چه ثبت صورتحساب در سامانه دیرتر صورت گیرد زمان برای تایید و در نتیجه بهره گیری از اعتبار خرید کمتر خواهد بود. لذا ترغیب فروشنده جهت تسریع در ثبت صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان پس از صدور صورتحساب الکترونیکی، امری ضروری است.
  • تایید صورتحساب های درج شده در کارپوشه خریدار، باعث می‌شود تا اعتبار این صورتحساب های الکترونیکی برای خریدار با رعایت ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نباشد. بدیهی است، صورتحساب های خارج از سامانه مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
  • در صورتی که خریدار حداکثر تا تاریخ 1403/01/31 نسبت به تایید صورتحساب درج شده در کارپوشه خود اقدام نماید، اعتبار صورتحساب های مربوطه در همان دوره صدور صورتحساب (دوره چهارم) لحاظ می‌گردد، در غیر این صورت اعتبار آن در دوره بعدی اعمال خواهد شد.

مهدی موحدی بکنظر
رئیس مرکز تنظیم مقررات،
نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

متن کامل اطلاعیه شماره 26
اطلاع رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب های فروش

با عنایت به مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم سال 1402 را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را بر اساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند؛ با توجه به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان، خریداران محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن، ضروری است جهت بهره مندی از مواهب و مزایای قانون، نکات ذیل را مدنظر قرار دهند:

  • صورتحساب های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان، با رعایت ماده 9 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد. بدیهی است صورتحساب های خارج از سامانه، مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت.
  • فروشنده پس از ثبت صورتحساب های فروش، با اطمینان بیشتری می تواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید، لذا تسریع در ثبت صورتحساب های الکترونیکی در سامانه مودیان، امری ضروری است.
  • با توجه به فرصت 21روزه فوق‌الذکر و نیز مهلت 30 روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب، اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تایید نکند، فروش نقدی محسوب می‌شود. در صورت عدم تایید صورتحساب تا 1403/01/31، فروشنده نه تنها به اندازه کل مبلغ صورتحساب، مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صدور صورتحساب خواهد شد بلکه به همین اندازه، از حد مجاز موضوع موضوع ماده 6 دوره جاری وی کسر خواهد شد. لذا ضروری است نسبت به ترغیب خریداران در خصوص تایید سریع تر صورتحساب های فروش نسیه و نقد/نسیه اقدام شود.
  • در صورتیکه فروشنده در نقش حق‌العملکار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نماید، تا زمانیکه ثبت در سامانه مودیان را به تاخیر انداخته و آمر نیز صورتحساب را تایید ننماید، فروش انجام شده به عنوان فروش حق‌العمکار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز حق‌العمکار می‌شود، لذا ضروری است در ثبت صورتحساب های فروش حق‌العمل کاری و ترغیب آمران برای واکنش سریع تر به آنها اقدام شود.

مهدی موحدی بکنظر
رئیس مرکز تنظیم مقررات،
نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

نظرات:

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا